Müslüman Çocuk Arapça Çizgi Filmi - Gıybet

   
 

Müslüman Çocuk - Gıybet

   
 

GIYBET

      Söylenen sözler ne olursa olsun karşıdaki insanı rahatsız edecek içerikte ise söylememek gerekir.Çünkü kişinin hoşuna gitmezse gıybet olur.

      Yani gıybet bir kişinin arkasından hoşuna gitmeyecek sözler sarfetmek ya da kendimize söylendiğinde hoşlanmayacağımız sözleri başkaları için söylemek olarak tanımlayabiliriz.

      Gıybet insan ve insanı ilgilendiren bir takım şeyler üzerinde olur.Kişinin mezhebi,elbisesi,bedeni,ahlakı, bineği konuşma konusu olabilir.İslam dini gıybeti yasaklamıştır.

      Başkalarına müslüman kardeşinin kötü yönlerinden bahsetmek haram olmuştur.

      Kaş-göz,el işareti yapmak yani ima yoluyla hoşlanılmayacak ifadeler kullanmakta gıybettirr.Yazı yolu ile belirtmek veya gıybetin tasdiki de yine gıybettir.

      "Bir kısmınız diğerlerinizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi?" (el-Hucurat, 49/12); "Gıybet, kardeşini hoşuna gitmeyecek şekilde anmandır" (Tirmizî, Birr, 23; Dârimî, Rikat, 6; Mâlik, Muvatta, Kelâm,10; Ahmed b. Hanbel, II, 384, 386).

Bir kimse yanında hakarete maruz kalan bir mümine gücü yettiği halde yardım etmezse, Allah o kimseyi kıyâmet gününde insanların önünde rezil eder" (Tebarâni).

- "Her kim gıyabında kardeşinin kusurlarını söyletmezse, kıyâmet gününde Allah da onun kusurlarını örtmeyi tekeffül eder" (İbn Ebi'd-Dünya).

- "Ey kalbiyle değil, sadece diliyle iman edenler topluluğu! Müslümanların gıybetini yapmayınız, ayıplarını araştırmayınız. Zira kim kardeşinin ayıp ve kusurlarını araştırırsa Allah do onun kusurlarını araştırır. Allah, kimin kusurunu araştırırsa onu evinin içinde bile olsa rezil ve rüsva eder." (Ebû Dâvud, İbn Ebî Dünya).

      İslam dininde kardeşlik olgusunun, "Müminler ancak kardeştir. İhtilaf ettikleri zaman, iki kardeşinizin arasını düzeltin; ve sakının ki, merhamet olunasınız" (el-Hucurat, 49/10)

       Yukarıdaki ayet ve hadisler konuyu anlama açısından yeterli olacaktır.

       Gıybet çeşitleri şunlardır :

       1) Bedeni gıybet
       2) Nesebi gıybet
       3) Ahlaki gıybet
       4) Dini gıybet


Ana Menü


SBS
 

Arapça İçeriğimiz


Arapça TV Kanallar
Arapça Videolar
Arapça Sınavlar
Arapça Hikayeler
Arapça Dersleri
Arapça Kelimeler
Arapça Oyunlar
Arapça Diyaloglar (Günlük Konuşmalar)
Arapça-Türkçe Çeviri Çalışmalarımız
Arapça Hakkında Makaleler