Arap Alfabesiyle İlgili Ön Bilgi
Arapça Dersler - Arap Alfabesi

Arapça dilbilgisi ; Sarf (biçim bilgisi) ve Nahiv (söz dizimi) den oluşmaktadır.

Arapça'da kelimeleri meydana getiren harfler(sessizler) 28 tanedir. Bu harfler kelimenin başında, ortasında, sonunda ya da yalnız başına olmak üzere dört biçimde yazılır.

 
Bu harflere "el-huruful-hicaiyye" yani hece harfleri de denir. Harflerin 22 si, kendinden önceki ve sonraki harflerle birleşir, 6'sı ise yalnız kendinden önceki harflerle birleşir :
  ا،د،ذ،ر،ز،و

Arapça'da sesli harf yoktur. Onun yerini harekeler alır. Hareke : Bir harfin ne şekilde okunacağını gösteren işaretlerdir:


Esre; (Kesra)harfin altına konulan sola eğik çizgi olmakla birlikte, o harfin okunuşunda i,ı sesi verir.
Arapça harekeler üstün Üstün;(Fetha) harfin üstüne konulan sola eğik çizgidir ve konulduğu harfin okunuşunda e,a sesi verir.
Arapça harekeler ötre Ötre;(Damme) küçük و harfine benzer ve harfin üzerine konulur. Konulduğu harfe u-ü arası bir ses verir.
   

Arapça'da harfler sağdan sola doğru yazılır.

>>Bir sonraki dersimiz (Arapça harflerin başta, ortada ve sonda yazılışı, Şemsi harfler ve kameri harfler) için tıklayın..
   

Ana Menü


SBS
 

Arapça İçeriğimiz


Arapça TV Kanallar
Arapça Videolar
Arapça Sınavlar
Arapça Hikayeler
Arapça Dersleri
Arapça Kelimeler
Arapça Oyunlar
Arapça Diyaloglar (Günlük Konuşmalar)
Arapça-Türkçe Çeviri Çalışmalarımız
Arapça Hakkında Makaleler